Meer bewegen, gezonder eten, minder stress….

Veel mensen zijn bezig om hun leefstijl gezonder te maken. Ook bij een ziekte of fysieke beperking is er vaak het advies om de leefstijl aan te passen. Maar hoe hou je dit langdurig vol en hoe integreer je dit in het dagelijks leven?

In de gesprekken gaan we kijken naar welke belemmerende factoren er zijn om dit langdurig vol te houden. Door helder te krijgen welke motivatie je hebt om vast te houden aan oude patronen is het mogelijk een keuze te maken voor een duurzame verandering van de leefstijl.

 

‘JE GAAT HET PAS ZIEN ALS JE HET DOOR HEBT’ Johan Cruijf