Algemene voorwaarden:

Vanwege de coronamaatregelen hebben we extra maatregelen getroffen in de praktijk. Indien u klachten heeft van hoesten, niezen, keelpijn, koorts of benauwdheid verzoeken we u dit telefonisch te melden. De afspraak zal dan verzet worden of telefonisch of via beeldbellen plaatsvinden.

Voor vragen mag je me ook mailen!

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld

Bereikbaarheid met OV en parkeren:

De praktijk zit in een groot wit pand in park de Brink. Op het terrein is beperkt parkeerplaats. Parkeren mag alleen op de plekken waar geen bordje bij staat en voor de andere plekken geldt een wegsleepregeling. Indien er geen plek is kun je parkeren op de van Reenenweg, aan de andere kant van de Utrechtseweg.
Mijn praktijk ligt in het souterrain, indien traplopen een probleem is, laat het me dan even weten.

Vanuit richting Utrecht stopt bus 50 bij bushalte Griftlaan  vlakbij de ingang van park de Brink.

Vanuit de richting Driebergen stopt bus 50 bij bushalte Van Renesselaan. Vanaf hier is het 5 min lopen naar park de Brink waar de praktijk ligt.
Link naar ov9292.

In mijn praktijk werk ik volgens een aantal verplichte procedures die zorgen dat de geleverde zorg en de uitvoering daarvan zorgvuldig kan plaatsvinden. Hiertoe werk ik met een Privacybeleid  volgens de AVG, volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (zie hieronder) en volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) (Zie hieronder).

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Per 1 januari 2019 is er een wettelijke verplichting voor beroepskrachten in het onderwijs en de zorg om te werken met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wanneer er signalen zijn van huiselijk geweld en of kindermishandeling wordt er gehandeld volgens de meldcode huiselijk geweld. Wanneer dit aan de orde is worden de volgende stappen doorlopen.
Stap 1: In kaart brengen van de signalen.
Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, het Steunpunt Huiselijk Geweld of een deskundige op het terrein van letselduiding.
Stap 3: Gesprek met de cliënt.
Stap 4: Wegen van het geweld of de kindermishandeling.
Stap 5: Beslissen: Hulp organiseren of melden.

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)

Met ingang van 1 januari 2017 heeft de overheid besloten dat je als cliënt van een zorgverlener makkelijk en toegankelijk je klacht moet kunnen delen. Het doel van deze wet is dat je als cliënt feedback moet kunnen geven over de zorg die je ontvangen hebt, zodat de zorgverlener kan leren van je bevindingen en deze kan verbeteren. Deze wet maakt het voor jou overzichtelijk wat de stappen zijn die je dient te bewandelen om je klacht kenbaar te maken.

De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals praktijkhouders.

Binnen deze wet is sprake van een drietal te onderscheiden stappen:

  1. Een klacht maak je in eerste instantie bespreekbaar bij je behandelaar.
  2. Leidt dat niet tot een oplossing dan neem je contact op met mijn beroepsvereniging en zij zorgen dat een klachtfunctionaris in actie komt. Deze kun je toegewezen krijgen door het klachtenformulier door te sturen naar mijn beroepsvereniging VIV Nederland. info@vivnederland.nl, de klachtenfunctionaris komt van de SCAG vandaan (www.scag.nl)
  3. Indien de Klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie. Hier vind je de procedure en verdere informatie zoals de kosten https://www.camcoop.nl/geschillencommissie/

Als de geschillencommissie een uitspraak doet dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd, zodat de opgedane ervaring gedeeld wordt en elke zorgverlener er kennis van kan nemen.

Ik wens je hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Mocht je vragen hebben over de procedure of de verschillende instanties die hiermee van doen hebben, hoor ik dat graag.

Waar mensen werken kunnen er misverstanden ontstaan, ik wil dat je weet dat dit niet mijn intentie is. Mocht je feedback voor me hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan verneem ik dat graag van je.

Via deze link vind je mijn registratie bij de geschillencommissie https://www.camcoop.nl/